[Gamekill.cz] EXTREME Jailbreak Pravidlá

Snaž sa dodržiavať nasledujúce pravidlá aby si sa vyhol zbytočným problémom.

 1. AFK hráči sa killujú až po skončení limitu. (čas dole: 00:00)

 2. Nezneužívaj karaoke !

 3. Posledné prianie sa vyberá len raz. Opätovné napísanie príkazu /lr sa trestá !

 4. Špeciálny deň sa oznamuje vopred! (Nakupovanie veci pri špeciálnom dni je prísne zakázané!!!)

 5. CT sa striedajú ! Hráč ktorý bol u CT 2. mapu za sebou môže admin bez oznámenia premiestniť k T. (Toto pravidlo sa neráta ak na servery niesu iný hráči s mikrofónom.)

 6. Vulgárne vyjadrovanie trestáme ! (Patria sem aj rasistické „keci“)

 7. Bugovanie zbraní a častí máp sa trestá !

 8. CT, ktoré da FK (Freekill) sa zabitému hráčovi ospravedlní a ďalšie kolo mu dá FD (Freeday)

 9. Pokiaľ Simon nedovolí ostatným bacharom zabíjať väzňov pri súťažiach a posledných reakciách, budú sa takéto killy rátať ako FK (Pravidlo 8)

 10. Neporušuj posledné prianie väzňov ! (napr. Ak si väzeň vyberie Deagle duel tak sa nesmiete boxovať !)

 11. Pokiaľ T zrazí autom iného teroristu omylom neráta sa to ako TK ! Pokiaľ ho však zrazí schválne CT ho môžu zabiť.

  12.Príkaz ruší príkaz ! (Príklad: Kto sa postaví má kill. - väzni sa nesmú postaviť a musia čupieť |Nasledujúci príkaz: Pustite myš a klávesnicu. - väzni sa musia postaviť. Pokiaľ budú čupieť dostanú kill.) Ak CT zabijú stojacich hráčov budú potrestaný podľa pravidla 8.


Pri porušení akéhokoľvek pravidla sa trestá kickom a pri opakovaní BANOM !!!


Pre jednotlivé pravidlá u CT alebo T napíš:

Pravidlá pre bacharov (CT): /pravidlact

Pravidlá pre väzňov (T): /pravidlat